Huisarts Schiedam
2
3
4
5
6
afspraak maken
Bel tussen 08.00-10.30
uur voor een afspraak:
010 - 426 83 57
telefonisch
spreekuur

Voor korte vragen kunt
u rechtstreeks bellen
met de assistente.
spoed-
gevallen

Bel uitsluitend
voor spoedgevallen:
010 - 420 66 11

PATIENTENBRIEVEN


Hier vindt u uitgebreide informatie over een groot aantal ziektes en de behandeling daarvan.
Deze patiëntenbrieven  zijn bedoeld als ondersteuning van het consult door de huisarts. De tekst gaat ervan uit dat de patiënt al door de huisarts is gezien en dat de informatie uit de brief is besproken. De adviezen in de brief gelden alleen voor mensen bij wie de diagnose is gesteld. De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven.

Acne
Acne (jeugdpuistjes)
Behandeling met medicijnen

Adviezen bij overgewicht
Adviezen bij overgewicht

Allergische en niet-allergische neusklachten
Chronische neusklachten algemeen
Chronische neusklachten en allergie
Huisstofmijt

Amenorroe
Als de menstruatie wegblijft
Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)
Wachten op de eerste menstruatie

Angina pectoris
Angina pectoris algemeen
Behandeling van een angina pectoris aanval
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Angststoornissen
Gegeneraliseerde angststoornis
Hypochondrie
Kalmerings- en slaapmiddelen: Benzodiazepines
Paniekstoornis
Posttraumatische stress-stoornis
Sociale fobie
Specifieke fobie
Verwijzing naar een psycholoog

Anticonceptie
Anticonceptie algemeen
De anticonceptiepil
De anticonceptiering
Het condoom
Het spiraaltje
Liever geen pil van de 'derde generatie'
Morning-afterpil
Nieuwe anticonceptiemethoden
Sterilisatie van de man
Sterilisatie van de vrouw

Astma bij kinderen
Astma bij uw kind

Astma en allergie
Huisstofmijt
Inhalatiemedicijnen
Piekstroommeting

Astma bij volwassenen
Astma algemeen
Astma en allergie
Huisstofmijt
Inhalatiemedicijnen
Longfunctie-onderzoek bij astma
Omgaan met astma
Piekstroommeting
Stoppen met roken bij astma

Atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren

Bacteriele huidinfecties
Kind met krentenbaard
Steenpuist
Wondroos
Zweetklier

Bedplassen
Bedplassen algemeen
Blaastraining
Kalendermethode en motivatiemethode
Opnemen
Plaswekkermethode

Beroerte
CVA algemeen
Na een CVA
TIA

Bloedarmoede
Bloedarmoede

Bovenste-luchtweginfecties
Neus- en bijholteontsteking bij volwassenen
Verkoudheid
Verkoudheid bij kinderen

Chirurgische ingrepen
Weghalen van een talgkliercyste

Cholesterol
Cholesterol algemeen
De aanpak van een hoog cholesterol
Familiaire hypercholesterolemie (FH)
Voedingsadvies bij een hoog cholesterol
Cholesterolverlagers?

Chronische obstipatie bij kinderen
Chronische obstipatie bij kinderen

Claudicatio intermittens
Claudicatio intermittens

Constitutioneel eczeem
Constitutioneel eczeem algemeen
Constitutioneel eczeem: behandeling

COPD
Adviezen bij COPD
COPD algemeen
COPD en bewegen
COPD medicijnen
Leven met COPD
Longfunctie-onderzoek bij COPD
Stoppen met roken bij COPD

Decubitus
Decubitus preventie en behandeling

Delier
Delier bij ouderen

Dementie
De zorg bij dementie
Dementie algemeen
Vergeetachtigheid of dementie?

Depressie
Antidepressiva
Depressie algemeen
Geleidelijk weer actief
Verwijzing naar een psycholoog

Diabetes mellitus type 2
Behandeling van diabetes
Controles bij diabetes
Diabetes algemeen
Ontregeling van de bloedsuiker
Verhoogd risico op diabetes
Voedingsadvies bij diabetes mellitus
Voetverzorging bij diabetes

Diarree bij kinderen
Diarree bij kinderen

Diarree bij volwassenen
Diarree bij volwassenen

Duizeligheid
Draaiduizeligheid
Duizeligheid algemeen
Duizeligheid bij ouderen
Licht gevoel in het hoofd

Een steen in de urinewegen
Een steen in de urinewegen

Geneesmiddelen en verkeersveiligheid
Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

Gewrichtsklachten
Artrose
Gewrichtsklachten algemeen
Jicht
Reumatoïde artritis
Vermoeden van reumatoïde artritis

Gezonde voeding voor volwassenen
Gezonde voeding voor volwassenen

Gordelroos
Gordelroos

Griep
Griep algemeen
Griepprik
Wereldgriep (grieppandemie)

Hartfalen
Aanpak van hartfalen
Hartfalen algemeen
Voeding bij hartfalen

Hartinfarct
Gezond verder na een hartinfarct
Na een hartinfarct met goed herstel

Hoesten
Gewone hoest
Kinkhoest

Hoge bloeddruk
Bètablokker? Bij voorkeur metoprolol!
De aanpak van hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk algemeen
Voedingsadviezen bij hoge bloeddruk

Hoofdpijn
Hoofdpijn algemeen
Hoofdpijn bij kinderen
Hoofdpijndagboek
Voorbeeld hoofdpijndagboek

Medicijnafhankelijke hoofdpijn
Migraine
Spanningshoofdpijn

Hyperventilatie
Hyperventilatie

Infecties
Antibiotica en resistentie

Keelpijn
Keelpijn

Kinderen met koorts
Aandachtspunten bij het zieke kind
Kinderen met koorts algemeen
Koortsstuip

Kinderziektes
Pseudokroep
Rode hond
Roodvonk
Vijfde ziekte
Waterpokken
Zesde ziekte

Knieproblemen
Artrose van de knie
Kniekuilcyste (bakercyste)
Lopersknie
Ontstoken slijmbeurs van de knie

Lagerugpijn
Gewone lagerugpijn
Hernia van de rug
Tips bij lagerugpijn

Maagklachten
Aspecifieke maagklachten
Chronische maagklachten
Helicobacter pylori
Maagzweer
Refluxklachten
Stoppen met maagmedicijnen
Voedingsadvies bij maagklachten

Middenoorontsteking
Loopoor
Middenoorontsteking algemeen

Miskraam
Bloedverlies in de eerste drie maanden van de zwangerschap
Miskraam: afwachten of curettage?

Netelroos
Netelroos

Omgaan met alcohol
Alcoholdagboek
Minderen
Minderen of stoppen?
Stoppen
Verandering overwegen
Volhouden

Onbegrepen lichamelijke klachten
Onbegrepen lichamelijke klachten

Ontsteking in het kleine bekken
Ontsteking in het kleine bekken

Ontsteking van de uitwendige gehoorgang
Ontsteking van de uitwendige gehoorgang

Oogproblemen
Allergische bindvliesontsteking
Beschadiging van het hoornvlies
Bindvliesontsteking door contactallergie
Bindvliesontsteking door virus of bacterie
Bloeduitstorting op het oogwit
Chalazion
Droge ogen (keratoconjunctivitis sicca)
Episcleritis
Etsing door een chemische stof
Hoornvliesbeschadiging door fel licht (sneeuwblindheid/lasogen)
Ontsteking van de ooglidrand (blefaritis)
Strontje in het oog
Vuiltje of splinter in het oog

Osteoporose
Aanpak van osteoporose
Osteoporose algemeen

Overgang
Aanpak van de overgang
De overgang algemeen
Hormoongebruik in de overgang

Overspannen
Overspannen, algemeen
Overspannen, het herstel

Pijn
Pijnmedicatie bij volwassenen
Vrij verkrijgbare pijnstillers

Prikkelbare darm
Prikkelbare darm

Prostaat
Plasproblemen bij oudere mannen
Wel of geen onderzoek naar prostaatkanker?

Psoriasis bij volwassenen
Psoriasis bij volwassenen

Psychosociale problemen en maatschappelijk werk
Psychosociale problemen en maatschappelijk werk

Risicoprofiel hart- en vaatziekten
Bewegingsadviezen
Het opstellen van een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten
Verlagen van uw risico op hart- en vaatziekten
Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Schildklieraandoeningen
Verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie)
Versterkte werking van de schildklier (hyperthyreoïdie)

Schimmelinfecties van de huid
Hoofdschimmel
Huidschimmel
Liesschimmel
Pityriasis versicolor
Schimmelnagels
Seborrhoïsch eczeem
Voetschimmel

Schouderklachten
Injectie bij schouderklachten
Schouderklachten algemeen

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)
Chlamydia
Genitale wratten
Gonorroe (druiper)
Herpes genitalis
Hiv
Schaamluis
Soa algemeen
Syfilis
Testen op soa?
Trichomonas

Slaapproblemen
Slaap- en kalmeringsmiddelen: Benzodiazepines
Slaapdagboek
Slaapproblemen algemeen
Stoppen met slaapmiddelen
Wel of geen slaapmiddelen

Slechthorendheid
Oorsuizen (tinnitus)
Slechthorendheid op oudere leeftijd

Slijmoor
Slijmoor algemeen
Trommelvliesbuisjes

Spataderen
Spataderen

Stoppen met roken
Adviezen en hulpmiddelen
Als u gestopt bent
Overwegen
Voorbereiden

Subfertiliteit
Problemen met zwanger worden, algemeen
Vruchtbaarheidsonderzoek bij de man
Vruchtbaarheidsonderzoek bij de vrouw

Tekenbeet
Tekenbeet
Ziekte van Lyme

Tennisarm
Tennisarm algemeen

Trombosebeen
Trombosebeen

Uitstrijkje van de baarmoederhals
Een uitstrijkje en wat nu?

Uitwisseling van medische gegevens
Het landelijk elektronisch medicatie-dossier: uitwisseling van medicatiegegevens tussen artsen en apothekers
Het spoeddossier: uitwisseling van medische gegevens tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance en spoedeisende hulp in het ziekenhuis
Uitwisseling van medische gegevens tussen huisarts en huisartsenpost

Urine-incontinentie
Aandrangsincontinentie
Stress-incontinentie
Urine-incontinentie algemeen
Urine-incontinentie en de fysiotherapeut

Urineweginfecties
Blaasontsteking
Blaasontsteking bij het kind
Nierbekkenontsteking
Plasbuisontsteking bij de man
Prostaatontsteking

Vaginaal bloedverlies
Vaginaal bloedverlies na de overgang
Onregelmatig vaginaal bloedverlies
Overvloedig vaginaal bloedverlies
Tussentijds vaginaal bloedverlies

Vaginale afscheiding
Afscheiding is geen afwijking
Bacteriële vaginose
Candida

Verstuikte enkel
Tapebandage
Verstuikte enkel algemeen

Virushepatitis
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C, chronische hepatites

Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen
Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen

Wekadvies
Wekadvies

Wonden
Bijtwond
Brandwond

Ziekte van Pfeiffer
Ziekte van Pfeiffer

Ziekten bij reizigers
Knokkelkoorts (dengue)
Malaria
Reizigersdiarree
Vaccinaties voor reizigers (kort verblijf)
Vaccinaties voor reizigers (lang verblijf of zware omstandigheden)
Ziekten bij reizigers, algemeen

Zwangerschap
Bloedarmoede na de bevalling
Bloedarmoede tijdens de zwangerschap
Bloedonderzoek
De bevalling
De moeder in de kraamtijd
Het kind in de kraamtijd
Klachten tijdens de zwangerschap
Onderzoek van uw kind bij een verhoogde kans op een afwijking (prenatale diagnostiek)
Voeding tijdens de zwangerschap
Wel of geen onderzoek van mijn kind tijdens de zwangerschap (prenatale screening)
Zwangerschap algemeen


Swammerdamsingel 23-C • 3112 RE • Schiedam • Tel. 010 - 426 83 57 • Copyright 2010Disclaimer

Impression design + internet Enkhuizen, grafisch ontwerp, websites, website, webdesign, intranet, content management systemen (CMS)